شماره حساب
شماره حساب ها

در صورتی که میخواهید مبلغ قرار داد سرویستون رو به صورت حواله بانکی انجام دهید یا امکان پرداخت هزینه سرویس تون رو به صورت آنلاین و از طریق درگاه های بانکی پرداخت ما ندارید، میتونید از طریق روش کارت به کارت یا واریز وجه به شماره حساب های پرشین میزبان اقدام کنید.
تو این روش از پرداخت بعد از اینکه انتقال وجه رو انجام دادید، لازمه که تنها فیش واریزی رو برای ما از طریق ثبت فیش بانکی یا ارسال تیکت به واحد مالی ارسال کنید تا پرداخت بررسی و در پنلتون ثبت شود.

ثبت فیش بانکی
ارسال تیکت