هاست دانلود ایران با ترافیک نیم بها

هاست دانلود پرشین میزبان، میزبانی مطمئن برای فایل های وب سایت شماست. در سرور های هاست دانلود ایران پرشین میزبان، ترافیک به صورت نیم بها محاسبه میشود.

پلن اول - هاست دانلود ایران


نصب و فعال سازی و تمدید گواهی نامه امنیتی SSL توسط سرور به صورت خودکار!
امکان ارتقا به پلن های بالاتر به صورت آنی توسط کاربر
ریست و تغییر دامنه هاست توسط کاربر
انتقال رايگان از ساير شركت ها
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

بیمه سرویس ها توسط بیمه پارسیان

 • 10 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10GB /S سرعت شبکه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • یک عدد تعداد وب‌سایت قابل میزبانی
 • Apache / LiteSpeed وب سرور
 • پارس آنلاین / زیرساخت محل سرور
 • ۱۴ روز بدون قید و شرط! گارانتی بازگشت وجه
پلن دوم - هاست دانلود ایران


نصب و فعال سازی و تمدید گواهی نامه امنیتی SSL توسط سرور به صورت خودکار!
امکان ارتقا به پلن های بالاتر به صورت آنی توسط کاربر
ریست و تغییر دامنه هاست توسط کاربر
انتقال رايگان از ساير شركت ها
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

بیمه سرویس ها توسط بیمه پارسیان

 • 20 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10GB /S سرعت شبکه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • یک عدد تعداد وب‌سایت قابل میزبانی
 • Apache / LiteSpeed وب سرور
 • پارس آنلاین / زیرساخت محل سرور
 • ۱۴ روز بدون قید و شرط! گارانتی بازگشت وجه
پلن سوم - هاست دانلود ایران


نصب و فعال سازی و تمدید گواهی نامه امنیتی SSL توسط سرور به صورت خودکار!
امکان ارتقا به پلن های بالاتر به صورت آنی توسط کاربر
ریست و تغییر دامنه هاست توسط کاربر
انتقال رايگان از ساير شركت ها
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

بیمه سرویس ها توسط بیمه پارسیان

 • 40 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10GB /S سرعت شبکه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • یک عدد تعداد وب‌سایت قابل میزبانی
 • Apache / LiteSpeed وب سرور
 • پارس آنلاین / زیرساخت محل سرور
 • ۱۴ روز بدون قید و شرط! گارانتی بازگشت وجه
پلن چهارم - هاست دانلود ایران


نصب و فعال سازی و تمدید گواهی نامه امنیتی SSL توسط سرور به صورت خودکار!
امکان ارتقا به پلن های بالاتر به صورت آنی توسط کاربر
ریست و تغییر دامنه هاست توسط کاربر
انتقال رايگان از ساير شركت ها
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

بیمه سرویس ها توسط بیمه پارسیان

 • 80 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10GB /S سرعت شبکه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • یک عدد تعداد وب‌سایت قابل میزبانی
 • Apache / LiteSpeed وب سرور
 • پارس آنلاین / زیرساخت محل سرور
 • ۱۴ روز بدون قید و شرط! گارانتی بازگشت وجه
پلن پنجم - هاست دانلود ایران


نصب و فعال سازی و تمدید گواهی نامه امنیتی SSL توسط سرور به صورت خودکار!
امکان ارتقا به پلن های بالاتر به صورت آنی توسط کاربر
ریست و تغییر دامنه هاست توسط کاربر
انتقال رايگان از ساير شركت ها
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

بیمه سرویس ها توسط بیمه پارسیان

 • 200 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10GB /S سرعت شبکه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • یک عدد تعداد وب‌سایت قابل میزبانی
 • Apache / LiteSpeed وب سرور
 • پارس آنلاین / زیرساخت محل سرور
 • ۱۴ روز بدون قید و شرط! گارانتی بازگشت وجه
پلن ششم - هاست دانلود ایران


نصب و فعال سازی و تمدید گواهی نامه امنیتی SSL توسط سرور به صورت خودکار!
امکان ارتقا به پلن های بالاتر به صورت آنی توسط کاربر
ریست و تغییر دامنه هاست توسط کاربر
انتقال رايگان از ساير شركت ها
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

بیمه سرویس ها توسط بیمه پارسیان

 • 500 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10GB /S سرعت شبکه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • یک عدد تعداد وب‌سایت قابل میزبانی
 • Apache / LiteSpeed وب سرور
 • پارس آنلاین / زیرساخت محل سرور
 • ۱۴ روز بدون قید و شرط! گارانتی بازگشت وجه