سرور مجازی ایران

پلن اول - سرور مجازی ایران 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 2 GB رم
 • 1 Core CPU
 • 25GB SSD HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB / UPTO 10G پورت شبکه
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
پلن دوم - سرور مجازی ایران 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 4 GB رم
 • 2 Core CPU
 • 40GB SSD HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB / UPTO 10G پورت شبکه
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
پلن سوم - سرور مجازی ایران 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 6 GB رم
 • 4 Core CPU
 • 60GB SSD HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB / UPTO 10G پورت شبکه
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
پلن چهارم - سرور مجازی ایران 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 10 GB رم
 • 6 Core CPU
 • 100GB SSD HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB / UPTO 10G پورت شبکه
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
پلن پنجم - سرور مجازی ایران 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 16 GB رم
 • 8 Core CPU
 • 150GB SSD HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB / UPTO 10G پورت شبکه
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
پلن ششم - سرور مجازی ایران 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 32 GB رم
 • 12 Core CPU
 • 350GB SSD HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB / UPTO 10G پورت شبکه
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی