نـحوه نمایش

ساب دامین چیست؟

11 ماه قبل
  ساب دامین چیست؟ ساب دامین یا زیر دامنه نامی هست که به صورت پیشوند قبل از نام دامنه اصلی قرار می گیرد و توسط یک نقطه از نام دامنه اصلی جدا میشود، در واقع sub domain [ . . . ]
11 ماه قبل
0
9
مطالب بیشتر